Jerry van Zandwijk Fonds

Jerry van Zandwijk stond aan de wieg van LETS Ermelo.

Het Jerry van Zandwijk fonds is een sociaal en maatschappelijk fonds voor leden die om een of andere reden wel gebruik willen maken van het LETS netwerk maar niet zelf daarvoor de benodigde pauwen kunnen verdienen of beschikbaar hebben.

Wie kunnen aanspraak maken op het fonds?

  1. Gewone leden die door geestelijk en/of lichamelijk onvermogen geen of onvoldoende pauwen kunnen verdienen én financieel krap zitten;
  2. Zakelijke leden zonder winstoogmerk die goede doelen nastreven en daarvoor LETS leden voor pauwen willen inschakelen;
  3. Leden die een actie voor een goed doel willen organiseren en daar eenmalig pauwen voor nodig hebben.

Hoe komt het fonds aan zijn pauwen?
Door giften van leden op vrijwillige basis en door uitschrijvende leden die hun positieve pauwensaldi naar het fonds overmaken.

De aanvraag voor een initiatief kan bij het bestuur worden ingediend.