Organisatie

Bestuur:

  • Sophie van Manen, voorzitter
  • Jannie Uit de Bosch, penningmeester
  • Ans Breeman, secretaris, ledenadministratie, PR
  • Isabelle Lagerweij, algemeen bestuurslid, PR

Correspondentieadres: Kanoweg 85, 3851 DB Ermelo

Contactgegevens: info@letsermelo.nl / 06-27544128

KvK Gooi Eem en Flevoland: 58111077

Bankrekening: Triodos: NL63TRIO0197643582

Statuten notarieel vastgelegd bij Notariskantoor Kuiper & Van t Spijker te Putten 7 juni 2013