Lid worden

Je kunt je aanmelden als lid via onze secretaris Hanneke Jongeling (06-44616576), mailadres info@letsermelo.nl. Download hier het aanmeldformulier.
Na je aanmelding neemt zij contact met je op en informeert je over de verdere gang van zaken.

LETS-bijeenkomst
Weet je niet goed hoe je moet handelen en ken je nog te weinig mensen bij de LETS Ermelo? Je bent welkom bij de LETS-bijeenkomst!

Contributie
De contributie bedraagt op jaarbasis € 5,00 en acht pauwen.

Meer informatie vind je in het Huishoudelijk reglement.