Lid worden

Je kunt je aanmelden als lid via email (info@letsermelo.nl) of telefonisch (06-27544128).

Download het LETS aanmeldformulier hier

Na je aanmelding neemt een van de bestuursleden contact met je op en informeert je over de verdere gang van zaken.

LETS-bijeenkomst
Weet je niet goed hoe je moet handelen en ken je nog te weinig mensen bij de LETS Ermelo? Je bent welkom bij de LETS-bijeenkomst!

Contributie
De contributie bedraagt op jaarbasis € 7,50 en acht pauwen. Nieuwe leden zijn het eerste halfjaar vrijgesteld van pauwencontributie.

Meer informatie vind je in het Huishoudelijk reglement.