Nieuwsblad

Twee keer per jaar verschijnt ons nieuwsblad ‘VOOR ELKAAR’ onder redactie van Ans Breeman.

De inhoud bestaat uit verslagen van bijeenkomsten, de introductie van nieuwe leden, foto’s, ingezonden stukken, interessante artikelen en advertenties. Elk lid kan voor twee pauwen een halve pagina gebruiken voor een advertentie of oproep.

Lees hier ons nieuwsblad: