Nieuwsbrief

Vier tot vijf maal per jaar publiceren we de digitale nieuwsbrief ‘VOOR ELKAAR’ onder redactie van Ans Breeman. Deze vervangt het papieren nieuwsblad welke twee keer per jaar uitgebracht werd.

De inhoud bestaat uit verslagen van bijeenkomsten, de introductie van nieuwe leden, foto’s, ingezonden stukken, interessante artikelen en advertenties. Elk lid kan voor twee pauwen een halve pagina gebruiken voor een advertentie of oproep.

Lees hier ons nieuwsblad: